Hristo Smirnenski Vocational High School of Transport and Construction – Razgrad / Професионална гимназия по транспорт и строителство “Христо Смирненски” – Разград

Hristo Smirnenski Vocational High School of Transport and Construction – Razgrad 

Професионална гимназия по транспорт и строителство “Христо Смирненски” – Разград

Address / Адрес: 7200, Razgrad, 1 Gavril Krastevich Str. / 7200, Разград, ул. “Гаврил Кръстевич” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Специалности: Автотранспортна техника; Строителство и архитектура; Електрообзавеждане на транспортна техника