Hristo Smirnenski Vocational School of Railway Transport – Karlovo / Професионална гимназия по железопътен транспорт “Христо Смирненски” – Карловo

Hristo Smirnenski Vocational School of Railway Transport – Karlovo 

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Христо Смирненски” – Карловo

Address / Адрес: 4300, Karlovo, 1 Yane Sandanski Str./ 4300, Карлово, ул. “Яне Сандански” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура; Компютърна техника и технологии; Автотранспортна техника; Фризьорство