Hristo Smirnenski Vocational School of Transport – Krumovgrad /Професионална гимназия по транспорт “Христо Смирненски” – Крумовград

Hristo Smirnenski Vocational School of Transport – Krumovgrad

Професионална гимназия по транспорт “Христо Смирненски” – Крумовград

Address / Адрес: 6900, Krumovgrad, 23 Saedinenie Str. / 6900, Крумовград, ул. “Съединение” №23         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА

Специалности: Малък и среден бизнес; Автотранспортна техника