Igor Kurchatov Vocational School of Nuclear Energy – Kozloduy / Професионална гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов” – Козлодуй

Igor Kurchatov Vocational School of Nuclear Energy – Kozloduy 

Професионална гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов” – Козлодуй 

Address / Адрес: 3320, Kozloduy, Osvoboditel Str. / 3320, Козлодуй, ул. “Освободител”         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Електроенергетика; Ядрена енергетика (дуално обучение); Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (дуално обучение); Управление на радиоактивни отпадъци