Integrovaná střední škola technická – Mělník / Integrated Technical High School – Melník

Integrovaná střední škola technická – Mělník 

Integrated Technical High School – Melník

Adresa / Address: K Učilišti 2566, 276 01, Mělník         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION