Intellect State Financial and Economic High School – Pleven / Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” – Плевен

, , ,

Intellect State Financial and Economic High School – Pleven / Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” – Плевен

Intellect State Financial and Economic High School – Pleven 

Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” – Плевен 

Address / Адрес: 2700, Blagoevgrad, 56 Todor Alexandrov Street / 2700, Благоевград, ул.”Тодор Александров” №56         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; 

Специалности: Логистика на товари и услуги; Автомобилна мехатроника; Автотранспортна техника; Експлоатация на автомобилния транспорт; Спедиция, транспортна и складова логистика