Ivan Hadzhienov Vocational school – Kazanlak / Професионална гимназия “Иван Хаджиенов” – Казанлък

Ivan Hadzhienov Vocational school – Kazanlak

Професионална гимназия “Иван Хаджиенов” – Казанлък

Address / Адрес: 6100, Kazanlak, 2 Tsar Boris I Street / 6100, Казанлък, ул. “Цар Борис І” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Специалности: Компютърна техника и технологии; Строителство и архитектура; Мехатроника; Машини и системми с ЦПУ