Ivan P. Pavlov Professional High School of Tourism – Ruse / Професионална гимназия по туризъм “Иван П. Павлов” – Русе

Ivan P. Pavlov Professional High School of Tourism – Ruse

Професионална гимназия по туризъм “Иван П. Павлов” – Русе

Address / Адрес: 7000, Ruse, 4 Lipnik Blvd. / 7000, Русе, бул. “Липник” №4         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Производство на кулинарни изделия и напитки; Екскурзоводско обслужване; Организация на хотелиерството; Кетъринг