Ivan Raynov Vocational Technical High School – Yambol / Професионална техническа гимназия “Иван Райнов” – Ямбол

Ivan Raynov Vocational Technical High School – Yambol

Професионална техническа гимназия “Иван Райнов” – Ямбол

Address / Адрес: 8600, Yambol, 42 Tsar Ivan Alexander Street / 8600, Ямбол, ул. “Цар Иван Александър” №42         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Машини и системи с ЦПУ; Системно програмиране; Автотранспортна техника; Мехатроника; Електрообзавеждане на производството