Ivan Vazov Vocational School of Tourism – Nessebar / Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов” – Несебър

Ivan Vazov Vocational School of Tourism – Nessebar 

Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов” – Несебър 

Address / Адрес: 8230, Nessebar, Kamelia quarter / 8230, Несебър, кв. Камелия         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Хотелиер; Ресторантьор