Ivan Vazov Vocational School of Woodworking – Velingrad / Професионална гимназия по дървообработване “Иван Вазов” – Велинград

Ivan Vazov Vocational School of Woodworking – Velingrad

Професионална гимназия по дървообработване “Иван Вазов” – Велинград

Address / Адрес:4600, Velingrad, 44 Saedinenie Blvd. / 4600, Велинград, Бул. “Съединение” №44         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Дърворезбарство; Мебелно производство; Тапицерство и декораторство; Фризьорство