John Atanassov Vocational Technical High School – Kyustendil / Професионална техническа гимназия “Джон Атанасов” – Кюстендил

John Atanassov Vocational Technical High School – Kyustendil

Професионална техническа гимназия “Джон Атанасов” – Кюстендил

Address / Адрес: 2500, Kyustendil, 7 Kokiche Street / 2500, Кюстендил, ул. “Кокиче” №7        Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрообзавеждане на производството; Промишлена електроника; Компютърна техника и технологии; Електрически инсталации; Мехатроника