Kонференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“

На 6 декември 2019г. в Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. Събитието беше открито от г-жа Мария Габриел – Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Последваха приветствени речи от г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, г-н Красен Кралев, Министър на младежта и спорта и г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.

Събитието беше свързано и с още един значим повод – отбелязване 20-годишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси. На официална церемония със сертификат за качество бяха наградени повече от 40 български организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

По време на форума беше презентиран видео материал, с участници по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, които разказаха за преживяванията и успехите си, свързани с европейските проекти. Представено беше и видео послание към Конференцията, специално подготвено от проф. София Коради, носителка на Престижната европейска награда „Карл V” за принос към развитието на Европейския съюз. Проф. Коради е известна още и като „Мама Еразъм“, тъй като усилията ѝ за включването на обучение в чужбина, като част от учебния процес и последващото му признаване от изпращащата страна води до създаването на Програма „Еразъм“ през 1987г. Направен беше обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.