Karl Marx Vocational School of Economics ​- Smolyan / Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” – Смолян

Karl Marx Vocational School of Economics ​- Smolyan 

Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс” – Смолян

Address / Адрес: 4700, Smolyan, 1 Elitsa Street / 4700, Смолян, ул. “Елица” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Митническа и данъчна администрация; Икономическа информатика; Административно обслужване; Икономика и мениджмънт; Оперативно счетоводство; Митническо и данъчно обслужване