Kateřina Jarošová – Co si myslíte o odborném vzdělávání?

CZ – Záleží nám na kosmetickém oboru. Naším cílem je prostřednictvím BEAUTY MASTER konceptu přinést ženám nejen odborné vzdělávání a inovace, ale současně podpořit sebepoznání a radost z práce.

EN – We care about the cosmetics industry. Through the BEAUTY MASTER concept, our goal is not only to bring women to vocational training and innovation, but also to support self-knowledge and the joy of work.