Kliment Arkadievich Timiryazev Agricultural Vocational High School – Sandanski / Земеделска професионална гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев” – Сандански

Kliment Arkadievich Timiryazev Agricultural Vocational High School – Sandanski

Земеделска професионална гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев” – Сандански 

Address / Адрес: 2800, Sandanski, 1 Georgi Kazepov Str. / 2800, Сандански, ул. “Георги Казепов” №1        Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Агроекология; Цветарство; Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; Контрол на качеството и безопастност на храни и напитки; Организация на туризма и свободното време; Електронна търговия; Икономическа Информатика; Автомобилна мехатроника; Лозаровинарство -дуално обучение