Kliment Arkadievich Timiryazev Professional Agricultural High School – Dobrich /Професионална земеделска гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев” – Добрич

Kliment Arkadievich Timiryazev Professional Agricultural High School – Dobrich

Професионална земеделска гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев” – Добрич 

Address / Адрес: 9650, Kavarna, 48 Dobrotitsa Street / 9650, Каварна, ул. “Добротица” №48         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Фермер; Техник-растениевъд; администратор в хотелиерството