Knyaz Simeon Tarnovski Trade High School – Stara Zagora / Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” – Стара Загора

Knyaz Simeon Tarnovski Trade High School – Stara Zagora

Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” – Стара Загора

Address / Адрес: 6000, Stara Zagora, 114 St. Patriarch Evtimiy Blvd. / 6000, Стара Загора, бул. “Св. Патриарх Евтимий” №114         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Икономика и мениджмънт; Оперативно счетоводство; Бизнес администрация; Банково дело; Застрахователно и осигурително дело; Митническа и данъчна администрация; Икономическа информатика; Електронна търговия; Търговия на едро и дребно