Kolyo Ficheto Vocational High School of Civil Engineering and Architecture – Yambol / Професионална гимназия по строителство и архитектура “Кольо Фичето” – Ямбол

Kolyo Ficheto Vocational High School of Civil Engineering and Architecture – Yambol

Професионална гимназия по строителство и архитектура “Кольо Фичето” – Ямбол

Address / Адрес: 8600, Yambol, 35 Bitolya Street / 8600, Ямбол, ул. “Битоля” №35         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА

Специалности: Графичен дизайн; Строителство и архитектура; Интериорен дизайн; Компютърна графика; Недвижими имоти; Геодезия; Електрически инсталации; Вътрешни облицовки и настилки