Kolyo Ficheto Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Burgas / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето” – Бургас

Kolyo Ficheto Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Burgas

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето” – Бургас

Address / Адрес: 8000, Burgas, 69 Stefan Stambolov Blvd. / 8000, Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №69         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Брокер недвижими имоти; Строителен техник; Строител; Геодезист; Техник-озеленител; Озеленител; Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи;