Konstantin Fotinov Private Professional College of Tourism – Staro Oryahovo / Частна професионална гимназия по управление на туризма “Константин Фотинов” – Старо Оряхово

Konstantin Fotinov Private Professional College of Tourism – Staro Oryahovo 

Частна професионална гимназия по управление на туризма “Константин Фотинов” – Старо Оряхово

Address / Адрес: 9110, Staro Oryahovo, 36 Kiril i Metodiy Str. (Kiril i Metodiy Primary School) / 9110, Старо Оряхово, ул. “Кирил и Методий” №36, (ОУ “Кирил и Методий”)         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Организация на туризма и свободното време; Организация на хотелиерството; Мениджмънт в туризма; Кетъринг; Производство и обслужване в заведенията за хранене; Туристическа анимация; Селски туризъм