Konstantin Fotinov Private vocational school of tourism management – Sozopol / Частна професионална гимназия по управление на туризма “Kонстантин Фотинов” – Созопол

Konstantin Fotinov Private vocational school of tourism management – Sozopol 

Частна професионална гимназия по управление на туризма “Kонстантин Фотинов” – Созопол

Address / Адрес: 8130, Sozopol, 9A Kavatsite Str. / 8130, Созопол, ул. “Каваците” №9А         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Организация на туризма и свободното време; Организация на хотелиерството; Мениджмънт в туризма; Кетъринг; Производство и обслужване в заведенията за хранене; Туристическа анимация; Селски туризъм