Konstantin Fotinov Private Vocational School of Tourism Management – Varna / Частна професионална гимназия по управление на туризма Kонстантин Фотинов – Варна

Konstantin Fotinov Private Vocational School of Tourism Management – Varna

Частна професионална гимназия по управление на туризма Kонстантин Фотинов – Варна

Address / Адрес: 9000, Varna, 158-A Slivnitsa Blvd. / 9000, Варна, бул. “Сливница” №158-А         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Организация на туризма и свободното време; Организация на хотелиерството; Мениджмънт в туризма; Кетъринг; Производство и обслужване в заведенията за хранене; Туристическа анимация; Селски туризъм