Konto Trade Private Trade School – Varna / Частна търговска гимназия “Конто Трейд” – Варна

Konto Trade Private Trade School – Varna 

Частна търговска гимназия “Конто Трейд” – Варна

Address / Адрес: 9000, Varna, 1 Prespa Street / 9000, Варна, ул. “Преспа” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Данъчен и митнически контрол; Банково дело; Оперативно счетоводство