Liceul Tehnologic de Vest Timișora / Western Technical High School Timișoara

Liceul Tehnologic de Vest Timișora 

Western Technical High School Timișoara

Adresă / Address: Bulevardul Regele Carol I 11, Timișoara         Map

Domeniul de Educație/ Field of education: TEHNICĂ, PRODUCȚIE ȘI PROCESARE / TECHNIQUE, PRODUCTION AND PROCESSING