Louis Pasteur Vocational School of Food Technology – Pleven / Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Луи Пастьор” – Плевен

Louis Pasteur Vocational School of Food Technology – Pleven 

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Луи Пастьор” – Плевен 

Address / Адрес: 5802, Pleven, Storgozia / 5802, Плевен, ж.к. “Сторгозия”         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ТЕХНИКА

Специалности: Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост; Климатична и вентилационна техника; Машини и съоръжения в хранителната промишленост; Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; Топлотехника; ехнологичен и микробиологичен контрол; Производство на консерви; Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла; Производство на захар и захарни изделия; Стругар; Заварчик