M.V. Lomonosov National Vocational High School of Precision Engineering and Optics – Sofia / Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика ” М.В. Ломоносов” – София

M.V. Lomonosov National Vocational High School of Precision Engineering and Optics – Sofia 

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика ” М.В. Ломоносов” – София

Address / Адрес: 1303, Sofia, 148 St. St. Cyril and Methodius Str. / 1303, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №148         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Специалности: Компютърна техника и технологии; Кинотехника, аудио и видеосистеми; Медицинска техника; Измервателна и организационна техника; Лазерна и оптична техника; Очна оптика; Слухова техника