Marie Curie Technological Vocational High School – Pernik / Технологична професионална гимназия “Мария Кюри” – Перник

Marie Curie Technological Vocational High School – Pernik 

Технологична професионална гимназия “Мария Кюри” – Перник

Address / Адрес: 2304, Pernik, Iztok quarter, 1 Riga Street / 2304, Перник, кв. “Изток”, ул. “Рига” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрообзавеждане на производството; Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти