Marie Curie Vocational High School of Chemical Technology and Biotechnology – Razgrad / Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии “Мария Кюри” – Разград

Marie Curie Vocational High School of Chemical Technology and Biotechnology – Razgrad 

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии “Мария Кюри” – Разград

Address / Адрес: 2700, Blagoevgrad, 56 Todor Alexandrov Street / 2700, Благоевград, ул.”Тодор Александров” №56         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Професии: Технолог; Лаборант

Специалности: Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти; Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства