Masarykova střední škola – Letovice / Masaryk High School – Letovice

Masarykova střední škola – Letovice

Masaryk High School – Letovice

Adresa / Address: Tyršova 500/6, 679 61, Letovice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; UMĚNÍ / PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; ARTS