Mihalaki Georgiev Vocational School of Tourism – Vidin / Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” – Видин

Mihalaki Georgiev Vocational School of Tourism – Vidin 

Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” – Видин

Address / Адрес: 3700, Vidin, 42 Gladstone Street / 3700, Видин, ул. “Гладстон” №42         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Администратор в хотелиерството; Ресторантьор; Маникюрист – Педикюрист; Фризьор; Готвач