Multiplier event на интернационален проект

На 29.08.2023 (вторник) от 10:30 часа в голямата конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив се проведе информационна среща във връзка с изпълнението на интернационален проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации.“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Прочетете повече тук

Източник: www.riskbg.com