Nástroje digitalizace údržby a jejich přínos pro odborné vzdělávání na vysokých školách

Potřeba zefektivňovat průběh procesu edukace, zejména v technických oborech, neustává a vede vzdělávací instituce k implementaci moderních prostředků do výuky tak, aby byla co nejvíce zkvalitněna příprava studentů na reálné pracovní prostředí. Zejména z tohoto důvodu je snaha pedagogů na Fakultě strojní VŠB‑TU Ostrava využívat metody aktivní výuky, a to ve spolupráci s firmami z řad budoucích zaměstnavatelů, např. SKF CZ, a. s. Zároveň usilují, aby tyto společnosti umožnily používání firemních technologií ve výuce, aby studenti byli co nejvíce motivováni a připraveni na svá budoucí zaměstnání.

 

Digitization tools and their contribution to vocational education at universities

The need to get more effective process of education, especially in technical fields, is permanent and leads educational institution to try to implement modern tools in teaching, in order To Make the students as prepare as it is possible for the real working environment.

Autor: MARIE MOŘKOVSKÁ, LADISLAV CHALÁNEK

Zdroj / Source: Vše o Průmyslu