National High School in Finance and Business – Sofia / Национална финансово-стопанска гимназия – София

National High School in Finance and Business – Sofia

Национална финансово-стопанска гимназия – София

Address / Адрес: 1421, Sofia, 1 Rozova Dolina Str. / 1421, София, ул. “Розова долина” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Икономика и мениджмънт; Предприемачество и мениджмънт; Банково дело; Застрахователно и осигурително дело; Счетоводна отчетност; Банково, застрахователно и осигурително дело