National Trade and Banking High School – Plovdiv / Национална търговска гимназия – Пловдив/

National Trade and Banking High School – Plovdiv 

Национална търговска гимназия – Пловдив/

Address / Адрес: 4002, Plovdiv, 50 Ruski Blvd. / 4002, Пловдив, бул. “Руски” №50         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Съдебна администрация – английски език; Банково дело – немски език; Митническа и данъчна администрация – английски език; Оперативно счетоводство – английски език; Икономика и мениджмънт – немски език; Икономическа информатика – английски език; Застрахователно и осигурително дело – английски език