National Trade and Banking High School – Sofia / Национална търговско – банкова гимназия – София

National Trade and Banking High School – Sofia

Национална търговско – банкова гимназия – София

Address / Адрес: 1408, Sofia, 91 Vitosha Blvd. / 1408, София, бул. “Витоша” 91/         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Банково дело; Застрахователно и осигурително дело; Оперативно счетоводство; Бизнес администрация; Икономическа информатика; Електронна търговия