Nedka Ivan Lazarova Vocational High School of Clothing – Ruse / Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе

Nedka Ivan Lazarova Vocational High School of Clothing – Ruse

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе 

Address / Адрес: 7000, Ruse, 21 V. Tarnovo Str. / 7000, Русе, ул. “В. Търново” №21         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ИЗКУСТВА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия; Моден дизайн; Организация и технология на фризьорските услуги