Nikola Dimov Vocational School of Tourism and Food Technology – Pirdop / Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Димов” – Пирдоп

Nikola Dimov Vocational School of Tourism and Food Technology – Pirdop 

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Димов” – Пирдоп

Address / Адрес: 2200, Slivnitsa, 4 Kiril i Metodiy Str. / 2200, Сливница, ул.”Кирил и Методий” №4         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Техник по транспортна техника; Монтьор на транспортна техника