Nikola Fichev Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Pleven / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Никола Фичев” – Плевен

Nikola Fichev Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Pleven 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Никола Фичев” – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, 16 Alexander Stamboliyski Street / 5800, Плевен, ул. “Александър Стамболийски” №16         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Строителство и архитектура; Интериорен дизайн