Nikola Stoychev Razlog Vocational High School / Разложка професионална гимназия “Никола Стойчев”

Nikola Stoychev Razlog Vocational High School

Разложка професионална гимназия “Никола Стойчев” 

Address / Адрес: 2760, Razlog, 1 Kalinovo Street / 2760, Разлог, ул. “Калиново” №1         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Организация на хотелиерството; Кетъринг; Производство на кулинарни изделия и напитки; Икономическа информатика