Nikola Y. Vaptsarov Vocational Technical High School – Samokov /Професионална техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров” – Самоков

Nikola Y. Vaptsarov Vocational Technical High School – Samokov

Професионална техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров” – Самоков

Address / Адрес: 2000, Samokov, 4 Yastrebets Street / 2000, Самоков, ул. “Ястребец” №4         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Компютърна техника и технологии; Системно програмиране; Икономика и мениджмънт; Електрообзавеждане на производството; Горско и ловно стопанство