Nikola Yonkov Vaptsarov Professional agrotechnical high school – Byala Slatina / Професионална агротехническа гимназия “Никола Йонков Вапцаров” – Бяла Слатина

Nikola Yonkov Vaptsarov Professional agrotechnical high school – Byala Slatina 

Професионална агротехническа гимназия “Никола Йонков Вапцаров” – Бяла Слатина

Address / Адрес: 3200, Byala Slatina, 2 P. Volov Str. / 3200, Бяла Слатина, ул. “П. Волов” №2         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТРАНСПОРТ

Специалности: Икономика и мениджмънт; Механизация на селското стопанство; Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ); Икономист – земеделско стопанство; Компютърна техника и технологии; Икономическа информатика; Спедиция, транспортна и складова логистика