Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational High School of Lifting, Construction and Transport Equipment – Yambol / Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Н. Й. Вапцаров” – Ямбол

Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational High School of Lifting, Construction and Transport Equipment – Yambol 

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Н. Й. Вапцаров” – Ямбол

Address / Адрес: 8602, Yambol, 89 Targovska Street / 8602, Ямбол, ул. “Търговска” №89         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрообзавеждане на транспортна техника; Пътно – строителна техника; Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства