Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational School of Tourism – Kyustendil /Професионална гимназия по туризъм “Никола Йонков Вапцаров” – Кюстендил

Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational School of Tourism – Kyustendil

Професионална гимназия по туризъм “Никола Йонков Вапцаров” – Кюстендил

Address / Адрес: 2500, Kyustendil, 2 Rakovski Str. / 2500, Кюстендил, ул. “Раковски” №2         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; Кетъринг; Производство на кулинарни изделия и напитки