Nikolay Haitov Vocational High School of Forestry and Woodworking – Varna / Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” – Варна

Nikolay Haitov Vocational High School of Forestry and Woodworking – Varna 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” – Варна

Address / Адрес: 9009, Varna, 11 Orekh Street / 9009, Варна, ул. “Орех” №11         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ИЗКУСТВА

Специалности: Мебелно производство – дуално обучение; Реставрация на стилни мебели и дограма; Мебелно производство; Дърворезбарство; Производство на тапицирани изделия – дуално обучение; Интериорен дизайн; Горско и ловно стопанство; Парково строителство и озеленяване – дуално обучение