Ninth of May Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Cherven Bryag / Професионална гимназия по механоелектротехника “Девети май” – Червен бряг

Ninth of May Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Cherven Bryag

Професионална гимназия по механоелектротехника “Девети май” – Червен бряг

Address / Адрес: 5980, Cherven bryag, 31 Hristianska Str. / 5980, Червен бряг, ул. “Християнска” №31         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Професии: Машинен техник; Техник на компютърни системи; Техник по транспортна техника

Специалности: Машини и системи с ЦПУ; Компютърна техника и технологии – с разширено изучаване на АЕ; Автотранспортна техника