Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – Třebíč / Dr. Albín Bráf Business Academy, Hotel School and Language School with the right to a state language exam – Trebic

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – Třebíč

Dr. Albín Bráf Business Academy, Hotel School and Language School with the right to a state language exam – Trebic 

Adresa / Address: Sirotčí 4, 674 01, Třebíč         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; CUSTOMER SERVICES