Odborné učiliště a Praktická škola – Hlučín / Vocational school and Practical school – Hlucin

Odborné učiliště a Praktická škola – Hlučín 

Vocational school and Practical school – Hlucin  

Adresa / Address: Čs. armády 4a/336, 748 01, Hlučín         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY / PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; CUSTOMER SERVICES; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; SOCIAL SERVICES