Odborné učiliště a Praktická škola- Mohelnice / Vocational school and Practical school – Mohelnice

Odborné učiliště a Praktická škola- Mohelnice 

Vocational school and Practical school – Mohelnice

Adresa / Address: Vodní 27, 789 85, Mohelnice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: SOCIÁLNÍ SLUŽBY; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / SOCIAL SERVICES; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; PRODUCTION AND PROCESSING; CUSTOMER SERVICES