Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli (část 1)

CZ – Národní pedagogický institut ČR: Martina Kaňáková a Petr Jansa (KAP) představují jednu z povinných intervencí krajského akčního plánování.

EN – National Pedagogical Institute of the Czech Republic: Martina Kaňáková and Petr Jansa (KAP) represent one of the obligatory interventions of Regional Action Planning